یکشنبه 30 شهریور 1399
 عضویت ،
 
،  ورود اعضا
     اطلاعات کاربری را فراموش کرده ام
 
   
 
اهداف


،

،

دیده میشود که در محیط های آموزشی کشور از جمله مدارس و دانشگاهها از نرم افزار ها و شبکه های اجتماعی مختلفی استفاده میشود که هیچ گونه ارتباطی با سیستم های آموزشی کشور ندارد و  نشانگر غیر تخصصی بودن این نرم افزار میباشد و فقط کاربرد اطلاع رسانی را دارند.

لذا بر آن شدیم که نرم افزاری جامع و تخصصی برای سیستم های آموزشی کشور برا ساس تفکیک مقاطع تحصیلی در رده های سنی مختلف طراحی کنیم تا علا وه بر برآورده کردن نیازهای یک کاربر در یک سیستم آموزشی، حاشیه امنی برای حفاظت از اطلاعات و اسناد کاربران بوجود آوریم تا از این نرم افزار بومی در کشور به خوبی استفاده کنند.

     
 

034 - 32469538 :تلفن

034 - 32469539 :فکس

www.virgoolapp.ir

   


logo-samandehi
www.ModernDesign.ir